Kategorier
4.0 dagene

1. D&D-Weekend hos Simonsen


Starten på ET STORT EVENTYR

Vi er i dalen kaldet Nentir Vale tæt ved Fallcrest. Den gamle King’s Road løber gennem dalen og er knudepunket omkring det gamle rige. Men tiderne er mørke og folk tør ikke rejse så meget.

Vi kender ikke hinanden, men sidder og drikker på byens kro. Ind kommer væltende 20-25 Zombies.

Thoradin, Dwarf Invoker råber ‘nu er det nok’ og rejser sig med sin øl I hånden og “rebuker Undead”. 5 zombies ryger ned og Thoradin sætter sig ned igen for at drikke videre.

Minos, Minotaur Barbarian hader zombies og kløver hovedet af den nærmeste. Hans cleave gør det af med en ekstra lille zombie.

Drake, Dragonborn Warlord, som sad ved Thoradins bord forsøger at gøre sig nyttig, men misser med sin noget klodsede Gaive.

Fra det fjerneste hjørne rejser Graven, Warforged Paladin sig og hugger en zombie ned. Kapow…

(Minos snyder allerede i runde to ved at lyve sig til et andet angreb).

Thoradin bliver bidt af den samme ghoul, som han gav 22 i skade. Han er ikke i stand til at bevæge sig. Han tager to minions ned, men ghoulen bider ham igen og nu han er stunned.

Kampen går frem og tilbage, men hovederne flyver af zombierne. Vi burde komme igennem denne kamp, men det lykkedes ikke at få hug på de sidste fjender så nemt. De to greenspawns og ghoulen er nogle farlige sataner.

Drake choker sin daily med en 2’er

Ghoulen hopper på den mørke elf og Snake er også inmobilized

Graven går amok med sin daily og ruller 3…nej nej

Minos får ghoulen ned ved sin Villians Menace.

Vi andre fortsætter med at ramme dårligt og misser alt hvad vi ønsker at ramme. ruller 1, 2, 3… vi choker på stribe.

Den sidste greenspawn løber ud. Drake og Snake løber efter. Det lykkedes at omringe ham og få ham ned over 2 runder.

Vi finder et brev; ”Cirka en en halv dagsrejse mod sydvest ligger en kro. Tag vores zombies og gå på jagt efter kød. Husk kødet skal bruges til at vinde Shukrulan over på vores side. Hvis kødet bliver spist får Shukrulan DIG I STEDET!!!

Et knowledgde tjek siger os at ”Minor Lord’s Keep” lå der førhen og nu går det under navnet Kobold Hall

“Inside the keep you find a rusty door,It must lead down.” Vi kommer ned og finder en kobold. Den råber ’intruders’. Drake kaster Javelin. Thoradin kaster Avening Light. Snake skyder cross-bow og slukker lyset for den stakkels kobold. Vi nåede ikke at lukke munden på ham for pludselig har vi 5 kobolds imod os. Stakkel Thoran bliver Immobilized, da en kobold får slynget en nasty bombe over på ham. Drake hopper heltemodigt over 10 fod grøntslim-basin (Tyk grøn slim ligger i en stor pool), for at angribe en kobold.

Hårde kamp. Masser af tæsk..

Drake viser sin styrke og løfter gitterporten op. Vi går ned af gangen…..

Vi kommer op i et stort rum. Vi tror at de ved at vi komme op. Vi ser 3 kobolds der bevogter et alter. Snake sneaker og nakker en. Drake og Minos udløser fælder på vej med alteret.

På alteret er der et indiana jones skind, som kræver en sleight of hands for at få en flydende udskiftning = ikke udløse fælde.

Vi sniger os videre, og kommer til et rum med 4 kobolder. De kommer begejstret hylen og skrigen. En af dem holder en Slimsten i hånden, og der sidder et reb fast i stenen.

Snake nakker skurken der holdt stenen, og en ny kobold griber stenen, der fløj rundt i rummet. De 2 sling-kobolder skyder efter Snake, og han bliver ramt af en ”kan ikke bevæge sig” bombe. Snake ruller 1, da han vil ramme kobolden med stenen. Graven løber fremaf mod fjenden og råber sin gudelige udfordring. Drake løber frem mod fjenden. Minos klokler fremaf. Thora går frem og nakker en fjende. Kobolderne var igang med spille Skull-Skull spillet = Grib en kranie med den klistrede sten. Minos bliver ramt af ”stå stille” sten. Thora får et spyd i skulderen. Graven bliver ramt af stenen, og han får dam og bliver pushed 2 felter. Graven kikser af kravle op til fjenden. Drake løber hen og åbner døren ….. og finder 2 øgler. Drake angriber den ene øgle men misser. Minos slipper fri af ”stå stille”. Thora sender 2 hellige bolts afsted, og nakker en og giver en anden skade. Thora bliver ramt af ”stå stille”. Han bliver ramt klistret sten og får dam og bliver pushed 1. Minos bliver ramt af snitter af spyd, og får dam. Øglerne angriber Drake, og han får mega dam. Snake rammer en kobold med sin crosbow. Graven angriber øgle og giver 13 i dam. Drake rammer en øgle og giver 10 i dam og bruger et healing surge. Minos angriber øgle og misser. Thora angriber med sit tordenangreb, og skader og pusher begge øgler, og men misser kobold, og er igen fri og kan bevæge sig. Thore bliver ramt af klistersten og pushed en. Graven bliver ramt af et spyd. Drake bliver ramt af en sling-sten. Snake nakken en gunner. Graven rammer nakker drage. Drake rammer drage og nakker kobold. Minos misser. Thora misser med sine hellige kugler. Thora undgår klistersten. Øgle misser Snake misser. Graven rammer øgle. Drake nakker øgle. Minos løber op til den sidste kobold. Minos undgår at blive ramt. Snake misser. Graven løber op til den sidste kobold. Drake misser med spyd. Minos nakker den sidste fjende. Short rest!

Pan var bange for at sove sammen med Valdemars bamser, og under hans ridderborg…… og det var efter, at han havde spist 1 pakke pølser og en pakke æg alene.

Vi går videre, og Snake sniger sig foran. Vi kommer ind i et rum, med fjender og 3 forhøjninger (1 øgle og 3 kolbolder). Snake klater op på forhøjningen i midten af rummet og ser 2 kobolder mere. Drake løber fem og åbner døren, og løber ind i lokalet (forhøjningen) midt i rummet, hvor der er 2 kobolder. ! af kobolderne chanter, og de andre kobolder bliver grebet af kamplyst, og så skyder den en cold orb efter Snake, men han dodger den med lethed. Drake bliver ramt af en dagger. ….. og så hører vi noget larmende, som kommer tættere på. Det er en kæmpe rullende sten, men desværre dodger øglen ud af stenens bane. Minos rammere øglen. Graven løber hen til de 3 kobolder på forhøjningen. Thora løber hen og kaster ”torden” på 2 af kobolderne på forhøjningerne og øglen. Han misser øglen og den ene kobold, men den kobold der bliver ramt er dazed. Snake rammer mager. Drake rammer kobold i rummet. Graven bliver ramt af både dagger og cold orb. Drake bliver ramt af en dagger og af øglen …. Drake er presset og nede på 1 hp. Minos rammer øglen. Graven rammer en kobold. Thora kalder på Moradins styrke, og rammer øglen. Snake sætter initiv ned til efter Drake. Drake nakker øglen. Snake sneaker mager og nakker ham med action-point. Graven bliver ramt af dagger. Drake bliver ramt af limsten og kan ikke bevæge sig. Minos skubber Drake væk fra rullestenen. Thora prøver at beregne stenens løbebane, men kampstressen er for meget, og han gør det på den sikre måde = han giver dam til goblin og smutter i sikkerhed i rummet. Graven rammer kobold. Drake kan igen bevæge sig. Snake misser. Snake bliver ramt af ”stå stille” kugle. Graven får en dagger i ryggen. Minos misser, men rammer med actionpoint. Graven nakker kobold. Thora kravler op må forhøjning, og misser, men rammer med actionpoint. Drake kravler op på forhøjning og hopper over på den anden forhøjning. Snake rammer kobold. De onde misser. Minos misser. Graven nakker kobold. Thora rammer koboltd Drake rammer kobold. Snake nakker kobold. Minos rammer kobold. Graven misser. Thora prøver at tvinge den til at overgive sig, men den vælger at kæmpe videre. Drake hopper ovenpå den sidste kobold, indtil den dør. …. Muligivs den værste måde at dø på.

Short rest.

Pergament: Der er en dør for enden af den blinde gang, og deri passer nøglen.

Snake undersøger for fælder og åbner derefter døren. …. og den åbner ind til et rum, hvorfra der kommer kulde, og vores ånde kan ses i luften. I midten af rummet, er der frosset mørk væske.

Vi opdager en large white dragon (Marc påpeger at vi kun er lvl. 1)

Snake rammer dragen. Minos løber frem mod dragen. Dragen rammer Snake med 2 ud af 3 angreb. AV, AV, AAAAAAAAAAAAVVVVVVVVVVVVVVV. Graven løber frem og angriber, og giver mega dam. Drake rammer dragen, men misser breath. Thora misser, men fordi han er så sej, så giver han den stadig skade. Snake rammer, men misser på actionpoint. Minos ruller 1 og misser, og 1 på actionpoint, som også misser. Snake og Graven klarer reflex vs. Breath, men Drakebliver ramt. Snake og Drake er stunned indtil dragens næste runde. Graven rammer dragen. Drake saver. Thora misser dragen. Minos svinger sin økse mod dragen og giver den dam. Snake bliver ramt af breath, og er på 2 hp. Dragen misser Graven med 2 bid. Graven rammer den. Drake misser. Snake rammer og saver og bruger et actionpoint på at heale. Minos rammer. Dragen kan breathe igen. Graven klarer den, men Drake bliver ramt og er mega hårdt ramt. Graven misser. Drake misser men healer. Thora misser. Snake misser. Minos misser. Dragen misser. Dragen flytter sig, og får AO og Minos giver den dam og stopper dens move. Graven rammer og rammer også på actionpoint. Drake misser. Thora giver den dam. Snake misser. Minos misser. Minos rammer på AO. Graven charger og rammer og rammer på actionpoint, og kan nu kalde sig dragedræber. Minos er misunderlig, og Drake ved ikke helt hvad han skal føle, for en af hans ½brødre er lige blevet nakket af hans våbenbroder.

Brev: (draconic) Tapre Shukrulan. Som du sikkert ved, har helten fra den røde hånd, vist sig velvillig overfor Skalmad og for de planer der er for Moon-stair og det område. Jeg tilbyder dig muligheden for at tage del i lignende hæder. Jeg tilbyder dig et partnerskab, så vi sammen kan underlægge os denne dal, startende med Winterhaven. Som Ærkendtlighed, har jeg sendt mine tjenere ud for at skaffe dig et par ”godbidder”. / Kalarel History tjek: I den vestlige del af Nentir Vale ligger Cairngorm Mountains(grav højs bjergene). Ved foden af disse ligger en lille by ved navn Winterhaven.

Vi rejser mod Winterhaven. Vi følger den gamle vej, som er den sikreste vej til Winterhaven, men man kan stadig blive angrebet. Da vi nærmer os Winterhaven ….. den ellers så dejlige dag, med behageligt vejr, og god fart på rejsen, bliver ødelagt da vi pludselig opdager små spor af klør på vejen …. og hurtigt efter dukker der kobolder op i et bagholdsangreb. Alle er suprised, bortset fra Snake. Snake misser. Snake misser igen. Der er 8 kobolder der anbriber.Drake angriber og rammer. Thora critter. Minos tager 2 kobolder ud. Graven nakker en kobold. Pludselig dukker der en ogre-savage op. Snake misser. Kobolderne misser, bortset fra Drake der bliver ramt af en ildkugle. Drake breather og nakker en kobold og giver en anden dam. Thora fjerner 2 kobolder, men misser på actionpoint. Minos rammer ogre og skubber bamsen 1. Graven misser men bruger et actionpoint på at give den skade. Ogre angriber Minos. Endelig rammer Snake og critter ogre. Snake får skade fra kobold. Minos bliver ramt af limkugle. Drake rammer kobold. Thora nakker en kobold. Minos skader ogre. Graven giver ogre skade. Ogre giver Graven dam. Den sidste kobold misser Graven. Drake forsøger at hoppe over en kampesten, men kikser, og falder ned. Thora critter. Minos saver. Graven rammer ogre. Ogre tager det personligt, og giver Graven kølle, og så prøver den at stikke af, men Snake Sniger sig igennem skoven og sneaker ogre og nakker den. Den sidste kobold flygter …….

Loot: Sværd=Lifedrinker (Graven), Amulet=amulet of health (Minos), Sølvnøgle, pose med perle i, Rubil, 2 ædelstene (skull-skull rum), GP: 295, 34 SP.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s