Kategorier
5.0 Referater

11. Fire Hill Giants, en sleep-over i Helm’s Hold og en gang “Plants vs. Zombies”

Dato: 21. februar 2019

Tilstede: Alle (Tom, Ditz, Pan, Marc, Torben, Simonsen)

Hos: Simonsen

dndhelmshold.jpg

Blahblah (Simonen’s referat kommer her…. eller gør det?)